Nederlands  English  Deutsch  Français
Saturday, June 25, 2016 until Wednesday, June 29, 2016

MUSA - De twee gezichten van de Romantiek

In de vroege zomer van 2016 keert MUSA met Peter Dijkstra terug naar
de stijlperiode die het ensemble zo ligt: de Romantiek. Naast stukken uit
de werkelijke Romantiek van Brahms, Cornelius en Röntgen kiest
MUSA voor een aantal moderne werken van Krenek en Rautavaara,
die gebruik maken van een romantisch idioom en tekst.
Thematisch ligt de focus op het samenspel van de twee zijden van het
romantische: het frivole, liefdevolle en het donkere, zwaarmoedige.
Wekken sommige stukken de indruk van lichtvoetigheid, de kern van het
programma wordt gevormd door een diepe, meeslepende melancholie
die in alle stukken terugkeert.
De combinatie van a capella-werken en werken met pianobegeleiding
maakt dit concert tot een warm onthaal in ‘de wereld der zinnen’. In de
handen van Peter Dijkstra en in samenwerking met pianist Henry Kelder
wordt met dit programma een eenheid gecreëerd die de luisteraar niet
onberoerd kán laten.

Unfortunately you can't order tickets now