Nederlands  English  Deutsch  Français

Beheerdersdag 2022

De Beheerdersdag is dé ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende presentaties, workshops en excursies gericht op de beheerpraktijk. De dag wordt georganiseerd door de Bosgroepen en de VBNE, samen met diverse partners.
- Medewerkers/leden van de partnerorganisaties* betalen het lage tarief van €50,-.
- Voor studenten (van groene opleidingen) is er het speciale tarief van € 35,-.
- Alle overige bezoekers betalen € 100,- (incl. btw en administratiekosten).

*De partnerorganisaties zijn: de Bosgroepen, VBNE, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, FPG, OBN, de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Probos, de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland, Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf.