Nederlands  English  Deutsch  Français
Friday, June 9, 2023

Naar Marker Wadden

Na eerdere interessante excursies gaan we ook dit jaar weer naar de Marker Wadden, namelijk op vrijdag 9 juni. We zullen veel vogels kunnen zien. ‘Marker Wadden’ is een groot project dat zorgt voor het natuurherstel van het Markermeer. Door de aanleg van natuureilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland.  Het is een half uur varen vanuit Lelystad, en we worden op het eiland ontvangen met koffie en gebak. Vervolgens is er een rondleiding met informatie over de eilanden en de bijzondere natuur.  Je kunt vervolgens zelf ook nog een wandeling maken. Om 17.00 uur gaat de boot weer terug. We verwachten rond 18.30 uur weer in Hilversum te zijn. We reizen op vrijdag 9 juni met touringcar van Jan van Dijk.