Nederlands  English  Deutsch  Français
Thursday, May 23, 2024

Kruidenrijk Graslanddag

In mei zijn alle kruidenrijke graslanden weer op hun mooist en goed te inventariseren. Maar hoe krijg je die kruiden erin? Wat is het verschil tussen ontwikkeling en instandhoudingsbeheer? Welke rol speelt bemesting hier? En nog veel meer vragen gaan we bij de kop pakken samen met jullie: boeren, particulieren, landgoedeigenaren en natuurbeheerders! Want in het veld zit de ervaring.
We zijn de afgelopen jaren zoveel mooie, (niet verwachte) resultaten en inzichten tegen gekomen dat we die graag met jullie willen delen. Daarom besloten we als Adviesloket Bodem & Natuur om samen met de Federatie Particulier Grondbezit, Part-Ner en BoerenNatuur een landelijke kruidenrijk graslanddag over het HOE te organiseren;
– Hoe ontwikkel je grasland naar kruidenrijk grasland, zonder in te zaaien?
– Hoe ziet instandhoudingsbeheer van kruidenrijk grasland eruit per grondsoort?
– Hoe is de relatie tussen bodemgezondheid en een natuurlijke kruidenrijke vegetatie?

De ochtend van deze dag zal in het teken staan van kennisdeling over de samenhang tussen bodemgezondheid en graslandvegetatie en het beheer daarvan. Daarnaast is de gelijke taal tussen boer en boswachter over graslandbeheer, over zowel de ontwikkeling als de instandhouding van natuurlijk kruidenrijk grasland, een belangrijke rode draad van deze dag.
’s Middags gaan we naar buiten; met gutsen en grondboren bekijken we de bodemtoestand, we voeren een telvak uit om de graslandvegetatie te typeren en gaan met elkaar in dialoog over het beheer van het grasland.
Wij willen de kruiden-en faunarijke graslanden in Nederland weer laten floreren en hierbij kunnen landbouw en natuur elkaar versterken; Komt u ook?

Het is een Overijsselse graslanddag. Op Landgoed Den Aalderdinck, Laag Zuthum (vlakbij Zwolle en met zand, veen én klei op loopafstand). Centraal in het land met alle grondsoorten, dus iedereen is welkom om te leren en te delen!